Advertise here

BannerFans.com

Saturday, February 12, 2011

Fatmagülün suçu ne Episode 20-Selim being shot


If you are new to the program, watch the first episode.
If you are at beginner level, have a look at introduction to Turkish first.


Münir: Geldi.
He arrived.
Reşat:Dediğim gibi Erdoğan, ben söylemeden lafa girme.
As I said Erdoğan, don't say anything before I let you. 
Münir: Ama direk hedef gösterme Kerimi tamam mı, sonra bir halt işler,
But don't point him, Kerim as target, ok, after he would do commit smt.
Reşat Yaşaran azmettirdi der, başımız belaya girer.
he would say Reşat yaşaran assigned me, we would get into trouble.  
Reşat: Ne münasebet canım.
Ofcourse not!

Erdoğan: Ya off ya keşke laf arasında falan söyleseydik, şimdi böyle her şey planlıymış gibi.
I wish we said between the lines now it is like all planned.
Münir: Bunu söylemek için çok geç kalmadın mı?
Isn't it a bit late now to say this.
Reşat: Gel Mustafa.
Come Mustafa.
Reşat: Otur
Sit.
Mustafa: Böyle iyiyim.
I'm fine like this.
Erdoğan: Ne oldu?
What happened?
Mustafa: Ne olduğunu siz söyleyeceksiniz.
You will tell me what happened?
Çok önemli dediniz.
You said very important.
Reşat: Direk konuya gireyim o zaman.
I will get to the point straightaway then.
Konu sensin. Ve o şeye.
It's you and this thing.
Münir: Bak senin hikayeni bu odadaki herkes biliyor tamam mı.
Look, everyone in this room know your story, ok.
Aile gibi konuşacağız.
We will talk like a family.


Geç otur, rahat ol.
Come, sit, relax.
Reşat: Münir, sana zarar vermesin diye o çocuğu, Kerim’i uzun zamandır uzaklaştırmaya çalışıyordu,
Münir was trying to keep this guy, Kerim away from you so that he wouldn't hurt you.
Ama bir türlü başaramadı. Karşıda Göksu’da. Kayıkçıların orada bir yerde oturuyorlar karısıyla.
But somehow he couldn't succeed. They are living together with his wife, on the other side, in Goksu, around boats.
Bu sahildeki küçük evlerin birinde. Pek oradan ayrılacak gibi de görünmüyorlar. İş bizden çıktı.
Onu haber verelim dedik.
One of the small houses by the shore. They don't seem to be moving out. It's out of our control.
wanted to inform you.
Yani eğer sen karşı karşıya konuşmak istiyorsan.
In other words, if you would like to talk face to face.
Münir: Bana kalırsa Kerim ile karşı karşıya gelme, hep söylüyorum, başını belaya sokma.
Personally, don't confront with Kerim, I keep saying, don't get into trouble.
Mustafa: Ya o benim karşıma çıkarsa, Erdoğan Yaşaran’dan hesap sormak için eve gelip beni karşısında bulursa.
What if he confronts, if he comes to home to challenge Erdoğan Yaşaran and sees me.
Erdoğan: Mustafa
Münir: Mustafa
Mustafa: O pislik her şeyi anlattı.
That jerk told me everything.
Nasıl hayatımızı mahvettiğinizi.
How you ruined our life.
Erdoğan: Yalan
Lie!
Mustafa: Kes lan!
Stop it.
Reşat: Aklını başına topla.
Be reasonable.
Erdoğan: Yalan, yok öyle bir şey. Anlattıklarının hepsi yalan yemin ederim.
Lie, there is nothing like this. All the things he said are lie, I swear.
Münir: Bak beni dinlersen eğer.
Look, if you listen to me.
Mustafa: Ee, yeter be.
Enough.
Reşat: Selim, Selim oğlum.
Selim, Selim my son.

1 comment: